Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website... Blog

ຕຣາບໃດທີ່ຍັງມີແສງຕາເວັນ

ຕຣາບໃດທີ່ຍັງມີແສງຕາເວັນ ເຮົາກໍຈະຍັງຮູ້ສຶກຮ້ອນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ປຽບເຫມືຶນກັບວ່າມີເພື່ອນດີ ເຮົາກໍຈະຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຢູ່ສະເຫມີ ແຕ່ຫາກມີເພື່ອນຈັງໄຮ ກໍຈະຮູ້ສຶກຫມຸດເຫັບຫມຸດຫມັດ ຢູ່ໃນຫມາກຫົວໃຈ ເຫື່ອໄຫລໄຄຍ້ອຍ…

ເລື່ອງ ງົວໆ ກັບປັນຫາໂລກຮ້ອນ

ໂລກຮ້ອນກັບງົວ ຟັງເບິ່ງແລ້ວບໍ່ໜ້າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້ ແຕ່ໄປໄປມາມາ 2 ເລື່ອງນີ້ກັບກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງເລິກຊຶ້ງທັງຂາໄປ ແລະ ຂາກັບ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ງົວເປັນສາເຫດຂອງໂລກຮ້ອນ ແລະໃນທາງກັບກັນ ໂລກຮ້ອນກໍໂຍງບັນຫາກັບມາເຖິງງົວນຳ ໂດຍທົ່ວໄປເວລາເຮົາເວົ້າເຖິງໂລກຮ້ອນ ເຮົາມັກນຶກເຖິງຜົນງານຂອງມະນຸດ ຜ່ານທາງການປ່ອຍ CO2 ຫລືກາກບອນດີອົກຊິດ ສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບເຮືອນກະຈົກ ຄວາມຮ້ອນຈາກດວງອາທິດຖືກກັກໄວ້ພາຍໃນບັນຢາກາດໂລກ ຈົນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເສລີ່ຍສູງຂຶ້ນ.

ການ ສ້າງ Remote relay ໃຫ້ສະເພາະບາງໂດເມນໃນ Exim

ການ ສ້າງ Remote relay ໃຫ້ສະເພາະບາງໂດເມນ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ລະບົບເຮົາສົ່ງເມວຜ່ານ Mail gateway ສະເພາະບາງໂມເມນ ເຊັ່ນໃຫ້ ສະເພາະ ເມວທີ່ສົ່ງອອກຈາກ laoitdev.com ໄປຫາ Gmail.com ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງໄປຜ່ານ  mail gateway ເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ ແຖວໆ begin routers ໃຫ້ໃສ່  Code ຈາກລຸ່ມນີ້ໄປ ກ່ອນ

ບັນທຶກການ Block incoming and outgoing spam mail ດ້ວຍມື ໃນ exim

  ບັນທຶກການ ບ໋ອກ spam mail ດ້ວຍມື ໃນ exim ເປັນການກຳນົດ filter ຂອງ exim ເຊິ່ງມີຜົນທັງ incoming / outgoing mail ສັ່ງຄຳສັ່ງລຸ່ມນີ້ເທື່ອລະຄຳສັ່ງ

Installing Teamviewer 11 on Kali rolling x64

ຫລັງຈາກອັບເດດ Kali ເປັນ Rolling ລຸງກະພົບປັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງ ທີມວິວເວີ ເຊິ່ງລຸງຈຳເປັນຄ້ອງໄດ້ໃຊ້ມັນເພາະຕ້ອງ Remote support ລູກຄ້າຕະຫລອດ ຫລ້າສຸດໄປເຫັນວິທີຕິດຕັ້ງມາເລີຍເອົາມາຂຽນໄວ້

ເຮັດຫນ້າເວັບ Share ຂໍ້ມູນ ຜ່ານ SimpleHTTPServer ແບບງ່າຍໆ

ເຮັດຫນ້າເວັບ Share ຂໍ້ມູນ ຜ່ານ SimpleHTTPServer ແບບງ່າຍໆ ກໍຈະປະມານວ່າຢາກໃຫ້ຫມູ່ກ໋ອບໄຟລ ແຕ່ບໍ່ມີ USB ກະເລີຍເປີດໃຫ້ເຂົາໂຫລດຜ່ານ ຫນ້າເວັບເລີຍ ຫລັກການກໍງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງ

Softaculous ioncube loaders on directadmin CentOS

ພໍດີອັບເກຣດ php ເປັນ 5,6 ແລ້ວ ພົບປັນຫາ ກັບ Softaculous ທ້ວງ ລຸງກໍໄປຫາວິທີແກ້ມາຕາມນີ້ error: the file /usr/local/directadmin/plugins/softaculous/admin/index.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.6.so to be installed by the site administrator.

exim Block virus file extension in attach zip file

    Update ຫລ້າສຸດ ຫາກທ່ານມີ exim.easy_spam_fighter ໃນ /etc/exim.easy_spam_fighter/exim_check_attachment.sh ສາມາດກຳນົດໄດ້ເລີຍ     ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄວຣັດເມລ ກຳລັງລະບາດຫນັກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດກໍຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ເລີຍຫາວິທີຂຽນ Script ໃຫ້ມັນກວດໄຟລແນບທີ່ສົ່ງຜ່ານເມວ ໃນ exim.conf ທາງກ້ອງຂອງ “check_message:”  ເພີ່ມດັ່ງນີ້

ການຕິດຕັ້ງ ClamAV ໃນ Linux/Directadmin

ອັນນີີ້ບັນທຶກໄວ້ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ DA 1.ເລີ່ມຈາກ ຊຸດຄຳສັ່ງທຳອິິດ ຄືການອັບເດດ custombuild , ຕັ້ງໃຫ້ ClamAV ເປັນ yes ແລ້ວກໍສັ່ງ build ClamAV  ຕາມລຳດັບ

*ຫມາຍເຫດ: ຫາກເຊີບເວີເຮົາໃຊ້ custombuild v2 ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ໄປເຮັດຕອນທີ່ 4 ເລີຍ 2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປແກ້ ໄຟລ /etc/exim.conf, ແລະເພິ່ມຄຳສັ່ງລຸມນີ້ໄວ້ກ່ອນຫນ້າ   “primary_hostname  =”: