Category: Uncategorized

Github ປະກາດUnlimited private repositories ໃນທີມຂະຫນາດ 3ຄົນ

Github ປະກາດUnlimited private repositories ໃນທີມຂະຫນາດ 3ຄົນ

Github Unlimited private repositoriesGithub ປະກາດແຈກ Free Unlimited private repositories. ຫລັງຈາກທີ່ຖືກ Takeover ໂດຍ Microsoft.ຈະວ່າໄປແລ້ວເລື່ອງມັນຍາວໄວ້ມິໂອກາດຈະມາຂຽນເລົ່າໃຫ້ຟັງຕື່ມເລື່ອງປະຫວັດຂອງ Microsoft,ເລີ່ມຈາກເປັນຜູ້ພັດທະນາ ລະບົບປະຕິບັດການສຳລັບຄອມພິວເຕີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜລິດຄອມພິວເຕີຂາຍ ຄືກັບຫມາກໂປມ, ເຄີຍມີບາງຊ່ວງທີ່ MS ຢາກເຮັດ ໂທສະລັບ ປາຣມ໌ ແຕ່ບໍ່ຮຸ່ງ ແລະພະຍາຍາມໄປເລາະຊື້ເອົາບໍລິສັດ Hardware ມາເຮັດເຫັນວ່າຍັງບໍ່ໄປໄດ້ໄກຄື Nokia ທີ່ຢູ່ໃນຕະຫລາດຕອນນີ້ກໍຫນ້າຈະເປັນ MS Surface.ມາຊຸມປີຫລັງໆກໍເລີ່ມເກັບ ຊື້ບໍລິສັດ Software ແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເປັນ Open...

ໄວ້ອາໄລ Chester Bennington ນັກຮ້ອງນຳ ວົງ Linkin Park

      ນອນຕື່ນຂຶ້ນມາ ລຸງເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫລາຍ ຈື່ງໄດ້ຂຽນ ບລັອກນີ້ ເພື່ອໄວ້ອາໄລ Chester Bennington ນັກຮ້ອງນຳ ວົງ Linkin Park LP ເປັນວົງທີ່ລຸງ ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ກ່ອນທີ່ເຂົາຈະບູມ ຢູ່ບ້ານເຮົາ ທີ່ຕັ້ງໃຈຟັ້ງແທ້ໆ ກະ Hybrid Theory ເປັນຕົ້ນມາ ຫລັງຈາກມັນບູມແລ້ວ ລຸງກະຫນີໄປເປັນ ແຟນເພັງ EMINEM ແທນ ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ລົງກໍຍັງຟັງແລະຕິດຕາມມາຕະຫລອດ ຈົນຮອດມື້ນີ້ Chester ຈາກໄປດ້ວຍການແຂວນຄໍ (ສາເຫດແຮງຈູງໃຈແມ່ນຍັງບໍ່ຢືນຢັນ...

Study Jam Android Fundamentals in Vientiane, Week 1

Study Jam Android Fundamentals in Vientiane, Week 1

Study Jam Android Fundamentals in Vientiane, Week 1 Study Jam Android Fundamentals in Vientiane ແມ່ນການຮຽນ android ຕາມມາດຕະຖານຂອງ google ລຸງໂອ້ດເອງກໍຖືໂອກາດມາຮຽນນຳຫລານໆ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທີ່ມີໃຫ້ກັບ ລະບົບຕັບໃຕຂອງແອນດຣອຍໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຫະຫະ ອີກປະການນຶ່ງແມ່ນລຸງຢາກໄດ້ cert ຫວັງວ່າຈະຜ່ານມາດຕະຖານຂອງເພີ່ນເນາະ ໂດຍມີ ທ່ານ ອາຈານ ເອ ເພິ່ນເຄີຍຜ່ານຄອສນີ້ມາແລ້ວຈະມາເປັນ ຜູ້ແນະນຳໃຫ້ ເອົາເປັນວ່າລຸງຈະພະຍາຍາມ ອັບເດດ ແລະ ບັນທຶກລົງໃຫ້ອ່ານເທົ່າທີ່ລຸງເກັບໄດ້...

Arduino Course By Anonry Potter 04/08/2014

Arduino Course By Anonry Potter 04/08/2014

ສອນ ໂດຍາຈານ ຝ້າຍ Anonry Potter 1 ຮູ້ຈັກກັບ Arduino 2 IDE & Tools 3 C++ 4 Digital Output Pull up ມີຄ່າປົກກະຕິເປັນ 1 ນິຍົມໃຊ້ ອັນນີ້ຫລາຍກວ່າ Pull down ມີຄ່າປົກກະຕິເປັນ 0 5 Digital Input Interrupt ຄືການ ຂັດຈັ່ງຫວະຂອງເຫດການໃດນຶ່ງ ປຽບເປັນ...