Monthly Archive: May 2014

ການຕັດແຖວດ້ວຍ CSS

ການຕັດແຖວດ້ວຍ CSS

ເນື່ອງຈາກການສະແດງຜົນພາສາລາວໃນເວັບບາວເຊີ ຂ້ອນຂ້າງມີປັນຫາ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ສ້າງເວັບ ແລ້ວ ໂຕຫນັງສືລາວ ສະແດງຜົນ ແລ້ວ ລົ້ນອອກມາ ດັ່ງໃນຮູບ ສຳລັບວິທີ ແກ້ແມ່ນບໍ່ຍາກເລີຍ ໃຫ້ເຮົາ ເອົາ CODE ລຸ່ມນີ້ໄປໃສ່ ບ່ອນ CSS file ແລະ ກຳນົດ ໃຫ້ຖືກວ່າຈະໃຫ້ມັນຕັດແຖວຢູ່ບ່ອນໃດ

ສົ່ງທີ່ຮັກໄປຮຽນຕໍ່ອັງກິດ

ຖືວ່າເປັນການຈາກກັນທີ່ຄາດວ່າຈະດົນທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຄົບກັນມາ ເພາະເມຍຕ້ອງໄປຮຽນ ພາສາອັງກິດໄລຍະສັ້ນເປັນເວລາ5ເດືອນທີ່ເມືອງ liverpool ຮູ້ສຶກຄິດຮອດຄັກ…. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ເມຍທີ່ຮັກ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຮຽນ ໃຫ້ເກັ່ງເສັງໃຫ້ໄດ້ເດີ້…

ເພງແຕ່ງງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ສຳລັບບັນທຶກນນີ້ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າຈະບັນທຶກກ່ຽວກັບເພງ ທີ່ໃຊ້ໃນງານແຕ່ງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຄວາມຈິງງານແຕ່ງແມ່ນໄດ້ຈັດໄປແລ້ວຕັ້ງແຕ່ 13/11/2011 ແລ້ວ   ແຕ່ພໍດີໄປຄົ້ນຂໍ້ມູນເກົ່າແລ້ວໄປພົບກັບເພງ 2 ເພງ ນີ້ເລີຍເອົາມາບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເປັນຄວາມຊົງຈຳໃນວັນແຕ່ງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ເພື່ອພີ່ນ້ອງຫມູ້ເພື່ອນທີ່ຕ້ອງການເອົາເພງໄປປະກອບໃນການຊ້ອມຟ້ອນລຳວົງ ແລະ ຈັ່ງຫວະຮັກແພງກໍສາມາດມາໂຫລດເອົາຢູ່ນີ້ໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຈືນຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້

  ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍແມ່ນຊື່ຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ດອກ ແຕ່ມັນມີຫມາກເຂືອຫຳມ້າທີ່ສີແຫລ້ຄືກັນຕ່າງແຕ່ວ່າຫນ່ວຍຍາວໆ ກໍເລີຍ ເອີ້ນວ່າຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ ຫະຫະ