Monthly Archive: June 2014

ເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງ ສັນຍານວິທະຍຸ ເຄື່ອງທຳອິດໃນຊີວິດ

ຫລັງຈາກທີ່ສຶກສາແລະສົນໃຈດ້ານວິທະຍຸມາພໍສົມຄວນກໍຮອດເວລາທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງຮັບສົ່ງວິທະຍຸເພື່ອອອກອາກາດດ້ວຍໂຕເອງແລ້ວ ເຊິ່ງໃນແຜນຄິດວ່າຈະໄປຊື້ເຄື່ອງ Yaesu ft-897 ແຕ່ເງິນມີນ້ອຍແຖມລາຄາແພງກໍເລີຍເກັບເງິນມາເລີ້ຍໆ..