Monthly Archive: January 2015

NOTE: Install WAF-FLE for mod_security on Directadmin CentOS 6

NOTE: Install WAF-FLE for mod_security on Directadmin CentOS 6

This just only a very short note from my instantiation let see that WAF-FLE is a OpenSource ModSecurity Console, allows modsecurity admin to store, view and search events sent by sensors using a graphical...

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio ອັນນີ້ເປັນສະໄລ ທີ່ ລຸງເອົາໄປເວົ້າໃນງານບາງແຄ້ມ 2014 ກ່ຽວກັບນັກວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ ບົດນຳສະເຫນີ ແມ່ນກະກຽມໂດຍ ນ້ອງ ເພັດ ນັກວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນຄົນໄທ (HS4POV) ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈສຳລັບການແບ່ງປັນໃນຄັ້ງນີ້ Introduction to Amateur Radio (Hamradio) from Outhai Saioudom Present By: Outhai SAIOUDOM (XW1OS) Ref: Phet...

ບັນທຶກ ການຝຶກອົບຮົມ ຫລັກການ – ການອອກແບບ ຂັ້ນເທບ ໂດຍ: Defago

  ມື້ນີ້ຖືວ່າເປັນໂອກາດອັນດີ ທີ່ລູງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮຽນກັບ ທ່ານ ເດຟາໂກ ນັກອອກແບບມືອາຊີບທີ່ມີຜົນງານອັນໂດດເດັ່ນທັງຢູ່ໃນວົງການອອກແບບລາວ ແລະ ຂອງສາກົນ ເບິ່ງຜົນງານຂອງເພິ່ນໄດ້ທີ່ http://defago.deviantart.com/gallery/ ສ່ວນເນື້ອໃນແມ່ນລຸງໂອ້ດ ໄດ້ບັນທຶກສ່ວນທີ່ເປັນຫົວກະທິໄວ້ປະມານນີ້ເດີ້

Windows 8.1 ເຂົ້າເວັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ Ping ອອກເວັບໄດ້

Windows 8.1 ເຂົ້າເວັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ Ping ອອກເວັບໄດ້

ຫລັງຈາກທີ່ລຸງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິນໂດວ (ເປັນໂຕຫລັກ) ມາຫລາຍປີ ຕັ້ງແຕ່ວິນໂດວ XP ມາຮອດວິນໂດວ 8.1 ລຸງໄດ້ກັບມາໃຊ້ ລອງເບິ່ງ ປາກົດວ່າ ບຣາວເຊີ ຂອງລຸງຕິດສະປາຍແວໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນ ລຸງກໍ ໃຊ້ Hijackthis ລຶບອອກໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ ອອກເນັດບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເຂົ້າ web browser ແລ້ວ ອອກເນັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ລອງ ping google.com ປາກົດວ່າ ຍັງໄດ້ຢູ່ ສະນັ້ນລຸງກໍປະຄົ້ນໃນ Google ປະກົດວ່າໃຫ້ ໄປ...