Tagged: secure Coding

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ເປັນງານລວມໂຕຂອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາ ຫລາກຫລາຍສາຂາ. ລຸງມາແຈມໃນຫົວຂໍ້ Secure coding ເຖິງການນຳສະເຫນີຈະມີເວລາຈຳກັດ ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ລຸງເລີຍເອົາ Slide ມາແຊໃນເວັບໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈໄດ້ໂຫລດໄປອ່ານ. ສາມາດດາວໂຫລດເອົາໄຟລນີ້ໄປເບິ່ງໄດ້ເລີຍຍຍຍຍຍ. ດຽວໆ ທ້າຍເລື່ອງ ຝາກຮູບໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງ ນ້ອຍນຶ່ງ.

ລຸງໄປງານ Devfest2018 ກັບ GDG Vientiane

ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ ກັບງານ GDG Devfest 2018. ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງລູກຫລານທີມງານ ອາສາສະມັກ, ທ່ານ ຜູ່ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນທຸກທ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ງານດີດີແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນມາໄດ້. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ຫລານໆ ອາສາສະຫມັກ ທີ່ມີຄວາມເສຍສະລະທັງແຮງກາຍ ທັງເວລາ ໃນການຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ງານສຳເລັດ. ຊົມເຊີຍ….. ຊົມເຊີ້ຍຍ ຊົມເຊີ໊ຍ….. ສ່ວນລຸງເອງແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຂຶ້ນບັນຍາຍຫົວຂໍ້ Secure Coding ໃຫ້ປອດໄພ. ໄວ້ລຸງຈະອັບໂຫລດສະໄລ້ມາໃຫ້ຕາມຫລັງເດີ້.       ເບິ່ງວີດີໂອໄດ້ທີ່ນີ້