Category: General

ລຸງໂອ້ດ ຮຽນພາສາຈີນ

ການຮຽນຮູ້  ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ ຖ້າຫາກທ່ານຢຸດ ກໍປຽບເຫມືອນເຮົາຖອຍຫລັງ ພາຍຫລັງທີ່ໄປເລາະມາຂ້ອນຂ້າງຫລາຍປະເທດກໍປາກົດເຫັນວ່າ ທຸກໆປະເທດມີChina town ແລ້ວເວລາໄປສັ່ງອາຫານ ແຖມຢູ່ລາວຍັງກຳລັງຈະມີ China City ໄວໆນີ້..

ເປີດໂຕ www.saioudom.com  ຢ່າງເປັນທາງການ

ເປີດໂຕ www.saioudom.com ຢ່າງເປັນທາງການ

ສະບາຍດີ ແລະທັກທາຍພໍແມ່ພີ່ນ້ອງ ທຸກໆທ່ານ ທີ່ຫລົງເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ເວັບ www.os555.com ຕາຍໄປກັບຮາດດິສເຊີບເວີເຄື່ອງເກົ່າ ຂ້າພະເຈົາກໍບໍ່ໄດ້ມີໂອກາດຂຽນເວັບລັອກອີກເລີຍ ລະຫວ່າງນັ້ນກໍໄປງົມໂພສລົງແຕ່ Twitter / facebook