Tagged: spam

exim Block virus file extension in attach zip file

    Update ຫລ້າສຸດ ຫາກທ່ານມີ exim.easy_spam_fighter ໃນ /etc/exim.easy_spam_fighter/exim_check_attachment.sh ສາມາດກຳນົດໄດ້ເລີຍ     ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄວຣັດເມລ ກຳລັງລະບາດຫນັກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດກໍຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ເລີຍຫາວິທີຂຽນ Script ໃຫ້ມັນກວດໄຟລແນບທີ່ສົ່ງຜ່ານເມວ ໃນ exim.conf ທາງກ້ອງຂອງ “check_message:”  ເພີ່ມດັ່ງນີ້

ໃຊ້ iptables ເພື່ອປ້ອງກັນ ການເອີ້ນຫາ String ທີ່ກຳນົດຈາກເຊີບເວີ

ໃຊ້ iptables ເພື່ອປ້ອງກັນ ການເອີ້ນຫາ String ທີ່ກຳນົດຈາກເຊີບເວີ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວັບໄຊ້ ລູກຄ້າທີ່ຝາກໄວ້ໃນເຊີບເວີ ມີການສົ່ງສະແປມອອກໄປຫລາຍ ແລະ ມີການເອີ້ນຫາໄຟລບາງໄຟລທີ່ຢູ່ໃນເຊີບເວີແບບຊ້ຳໆ ກະນ່ຳໆໆໆໆ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຫາວິທີການໃນການປິດບໍ່ໃຫ້ມີການເອີ້ນຫາໄຟລນັ້ນໆ