Tagged: spam

Setup custom SPF on Directadmin

SFP ໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຄຣີມກັນແດດເດີ້ ຫະຫະມັນເປັນມາດຕະຖານກຳນົດ ໃນການສົ່ງເມວລະຫວ່າງເຊີບເວີ ວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜສົ່ງຜ່ານໂດເມນນີ້ແດ່ເຊິ່ງ SPF ເປັນ TXT ໃນ Doamin name ເວລາເຮົາສົ່ງເມວໄປຫາປາຍທາງຈະກວດເບິ່ງວ່າ IP ທີ່ສົ່ງໄປໄດ້ມີລະບຸໄວ້ໃນ spf list ບໍ່ຫາກມີກໍຈະຜ່ານເຂົ້າ inbox ຫາກບໍ່ມີກໍຈະຖືຕີວ່າເປັນ spam ສຳລັບໃນ Directadmin ສາມາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ Admin Level -> DNS Administration -> domain.comຫລື User Level ->...

exim Block virus file extension in attach zip file

    Update ຫລ້າສຸດ ຫາກທ່ານມີ exim.easy_spam_fighter ໃນ /etc/exim.easy_spam_fighter/exim_check_attachment.sh ສາມາດກຳນົດໄດ້ເລີຍ     ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄວຣັດເມລ ກຳລັງລະບາດຫນັກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດກໍຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ເລີຍຫາວິທີຂຽນ Script ໃຫ້ມັນກວດໄຟລແນບທີ່ສົ່ງຜ່ານເມວ ໃນ exim.conf ທາງກ້ອງຂອງ “check_message:”  ເພີ່ມດັ່ງນີ້

ໃຊ້ iptables ເພື່ອປ້ອງກັນ ການເອີ້ນຫາ String ທີ່ກຳນົດຈາກເຊີບເວີ

ໃຊ້ iptables ເພື່ອປ້ອງກັນ ການເອີ້ນຫາ String ທີ່ກຳນົດຈາກເຊີບເວີ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວັບໄຊ້ ລູກຄ້າທີ່ຝາກໄວ້ໃນເຊີບເວີ ມີການສົ່ງສະແປມອອກໄປຫລາຍ ແລະ ມີການເອີ້ນຫາໄຟລບາງໄຟລທີ່ຢູ່ໃນເຊີບເວີແບບຊ້ຳໆ ກະນ່ຳໆໆໆໆ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຫາວິທີການໃນການປິດບໍ່ໃຫ້ມີການເອີ້ນຫາໄຟລນັ້ນໆ