Category: Note ກັນລືມ

Add custom service to systemd Linux

ຂຽນໄວ້ກັນລືມ ກັບການເອົາ bin file ທີ່ເຮົາ compile ແລ້ວມາຣັນເປັນ Service ໃນລະບົບ Linux ກ່ອນອື່ນຫມົດແມ່ນກຽມໄຟລ bin ທີ່ເຮົາຈະເອົາມາຣັນກ່ອນ ໃນທີ່ນີ້ລຸງເອົາໄວ້ທີ່ /usr/local/bin/osbot ຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງໄຟລ service ຂອງເຮົາຂຶ້ນມາ ດັ່ງນີ້ vi /lib/systemd/system/osbot.service ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຄຳສັ່ງນີ້ລົງໄປ [Unit] Description=Osbot is very smart bot by LoungOS [Service] Type=simple Restart=always RestartSec=5s...

Setup custom SPF on Directadmin

SFP ໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຄຣີມກັນແດດເດີ້ ຫະຫະມັນເປັນມາດຕະຖານກຳນົດ ໃນການສົ່ງເມວລະຫວ່າງເຊີບເວີ ວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຜສົ່ງຜ່ານໂດເມນນີ້ແດ່ເຊິ່ງ SPF ເປັນ TXT ໃນ Doamin name ເວລາເຮົາສົ່ງເມວໄປຫາປາຍທາງຈະກວດເບິ່ງວ່າ IP ທີ່ສົ່ງໄປໄດ້ມີລະບຸໄວ້ໃນ spf list ບໍ່ຫາກມີກໍຈະຜ່ານເຂົ້າ inbox ຫາກບໍ່ມີກໍຈະຖືຕີວ່າເປັນ spam ສຳລັບໃນ Directadmin ສາມາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ Admin Level -> DNS Administration -> domain.comຫລື User Level ->...

ຕິດຕັ້ງ Internet time (ntpd) ໃຫ້ກັບ CentOS Server Linux

ສະບາຍດີຫລານ ຊ່ວງພັກເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ພໍດີລຸງໄດ້ເຮັດລະບົບຈ່າຍເງິນໃຫ້ລູກຄ້າເຈົ້ານຶ່ງທີ່ຕ້ອງໂຍນມູນຄ່າເງິນຈາກເຊີບເວີ 1 ເພື່ອໄປຈ່າຍເງິນຕັດຍອດຢູ່ອີກເຊີບແຕ່ຕິດປັນຫາ 403 ບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອເລີຍປຶກສາກັບທີມທະນາຄານເຂົາເຈົ້າທ້ວງມາວ່າ ເວລາຢູ່ເຊີບເວີລຸງ ໄວເກີນໄປ ປະມານ 4 ນາທີກວ່າໆນີ້ລະເຮັດໃຫ້ເຊີບເວີປາຍທາງເບິ່ງວ່າເວລາມັນຫ່າງກັນເກີນໄປການຈ່າຍເງິນເລີຍຖືກປະຕິເສດມັນກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ລຸງໄປກວດເບິ່ງ ເອີ້ ntpd service ຢູ່ເຊີບເວີລຸງ ບໍ່ start ກະເລີຍຈະມາຂຽນບັນທຶກໄວ້ ເພື່ອມີໃຜພົບປັນຫາເວລາຂອງເຊີບເວີບໍ່ກົງກັບ ຂອງເຊີບເວີອື່ນ ໃນນີ້ເຮົາຈະໃຊ້ ntpd service ເພື່ອໃຫ້ມັນ ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການອັບເດດເວລາຂອງເຊີບເວີເຮົາໃຫ້ກົງກັບເວລາຂອງສາກົນຕະຫລອດເວລາ ເຊິ່ງວິທີກໍສາມາເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້: # ສັ່ງຕິດຕັ້ງ ntp ແລະ ntpdate yum install...

DIY ສ້າງເຄື່ອງຟອກອາກາດ ຫຼຸດ PM2.5 ລາຄາປະຢັດ.

ເນື່ອງຈາກລຸງຮູ້ວ່າອາກາດໃນຫ້ອງນອນມີຝຸ່ນ PM2.5 ເຈືອປົນ ເລີຍຄິດຢາກຊື້ເຄື່ອງຟອກອາກາດຈັກເຄື່ອງ ໄວ້ໃຫ້ລູກ.ແຕ່ມັນລາຄາແພງຫລາຍ ລຸງເລີຍໄປຊອກຫາວິທີປະຢັດມາລອງເຮັດ ປະກົດວ່າຜົນອອກມາເປັນທີ່ຫນ້າພໍໃຈຫລາຍ.ໄປຄົ້ນພົບວິທີກໍງ່າຍໆເລີຍໃຊ້ອຸປະຫອນພຽງ 2 ຢ່າງ ດັ່ງນີ້: ພັດລົມດູດອາກາດສຳລັບຕິດແກ້ວ ຂະຫນາດ 6ນິ້ວ ລຸງໃຊ້ໂຕນີ້. 2 ໄສ້ເຄື່ອງກອງອາກາດ ຊຽວຫມີ ລຸ້ນ 2s ວິທີຕິດຕັ້ງກໍແສນຈະງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ເອົາພັດລົມດູດອາກາດ ຢອງໃສ່ປາກກະບອກໄສ້ກອງ ແລ້ວເປີດໃຫ້ອາກາດແລ່ນຜ່ານໄສ້ກອງ ເທົ່ານີ້ກໍຈະໄດ້ອາກາດທີ່ສົດຊື່ອອກມາແລ້ວ. ຫລັງຈາກທົດສອງ ໃນຫ້ອງຂະຫນາດ 8*8 ແມັດ.ກ່ອນເປີດ ແທກຄ່າ PM2.5 ໄດ້ 20 ຫລັງເປີດໄປ 3 ຊົ່ວໂມງ...

Rocket chat hooks via CURL

ບັນທຶກໄວ້ກັນລືມ hooks curl ໄປຫາ rocket chat ກ່ອນອື່ນກໍຕ້ອງໄປເປີດ hook url ໃນ Rocker chat ທີ່ ເມນູ integration ກ່ອນ ຫຍັງຈາກໄດ້ ແລ້ວກໍເອົາມາສົ່ງເລີຍ ແບບນີ້ເດີ້ curl -X POST –data-urlencode ‘payload={“text”: “Start service ‘${service_arr[i]}’ at ‘$(hostname -i)’ “, “channel”: “#monitoring”, “username”:...

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານບາແຄ້ມ ສະຫວັນນະເຂດ BarcampSVK2018

ເນື່ອງຈາກທີມລຸງເປັນຄະນະຈັດງານບາແຄ້ມວຽງຈັນ ກໍເລີຍໄປຫາຄອນເນັກຊັ່ນ ທີ່ບາແຄ້ມສະຫວັນນຳເພິ່ນແດ່ ພ້ອມກັບວ່າພໍດີມີລູກຄ້າຢູ່ປາກເຊຢາກໃຫ້ໄປສຳຫລວດລະບົບ ບໍລິຫານຈັດການການຜລິດໂຮງງານປລາຕິກ , ນ້ຳດື່ມ,ນ້ຳກ້ອນໃຫ້ກະເລີຍສວຍໂອກາດໄປ. ສຳລັບບາແຄ້ມສະຫວັນແລ້ວລຸງຮູ້ສຶກພູມໃຈກັບງານນີ້ຫລາຍເພາະຫລານຂອງລຸງໂອ້ດເອງທີ່ເປັນຄົນສະຫວັນແລະຢາກຈະໄປຈັດຢູ່ບ້ານຂອງໂຕເອງ. (ຫລານແຟຣ້ງ) ປີນີ້ຈັດເປັນປີທີ2 ແລ້ວ ຖືວ່າຄົນມາຫລາຍພໍສົມຄວນ ນັບດ້ວຍສາຍຕາກໍອາດຈະປະມານ 150-200 ຄົນ ມີຫ້ອງ 3 ຫ້ອງ ສຳລັບເວົ້າມີທັງຫມົດ 20 ຫົວຂໍ້ ຫົວຂໍ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ການສຶກສາພາສາອັງກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ການສ້າງເວັບໄຊ,ຂຽນໂປຣແກຣມ, computer vision, blockchain,ວິທະຍາສາດ,ສັງຄົມແລະສຸຂະພາບ ຖືວ່າຄົບຫລາກຫລາຍດີ ທີ່ລຸງປະທັບໃຈໃນງານນີ້ຄື ທີມງານຫນ້າຮັກຫລາຍ ແຕ່ລະຄົນມາຊ່ວຍອາສາກັນແບບ ເຕັມໃຈແລະຫ້າວຫັນ. ຈົນເກີດເປັນຄຳວ່າ...

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມ ເສວະນາ IT Q/A workshop

ລຸງໄດ້ມີໂອກາດໄປຮ່ວມເສວະນາໃນ ກິດຈະກຳດີໆ ຈາກ Le buddies ວັນເສົາ ທີ 18/8/2018 ທີ່ American Center at Thatdam ເວລາ 13.00-16.00 ໂມງ . Le buddies ໄດ້ຈັດງານສຳລັບນ້ອງໆ ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ IT Q/A workshop “ ເຊິ່ງໃນງານຈະມີຫລາກຫລາຍຫົວຂໍ້ໃຫ້ສົນທະນາຈາກແຂກຮັບເຊີນມາເປັນ ພາແນວ 3 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ...

MySQL Select ຂໍ້ມູນ ມາໃສ່ຂັ້ນດ້ວຍ , Comma

MySQL Select ຂໍ້ມູນ ມາໃສ່ຂັ້ນດ້ວຍ , Comma

ກະບັນທຶກໄວກັນລືມວ່າ ການດຶງຂໍ້ມູນທີ່ອອກມາເປັນຕາຕະລາງ ໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂຕແປດຽວ ທີຂັ້ນດ້ວຍ  , ນັ້ນຈະເຮັດແບບໃດ ໄປເບິ່ງກັນເລີຍ ໃນທີ່ນີ້ລຸງຂຽນດ້ວຍ   PHP ໂຕຢ່າງຂໍ້ມູນທີ່ມີ ຢາກໄດ້ໃຫ້ Site_ID ອອກມາເປັນແບບ ລຽນກັນມີ , ຂັ້ນ ນີ້ຄືແບບທີ່ຢາກໄດ້ ລຸງໄປຫາມາແລ້ວ ເຂົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ GROUP_CONCAT ກະຂຽນແບບບ້ານໆ ປະມານນີ້ລະ   <?php $sql=’select GROUP_CONCAT(Site_ID) as `Site_ID` from sites’; $rs=mysqli_query($connection,$sql) or die(mysqli_connect_error()); $result=mysqli_fetch_array($rs,MYSQLI_ASSOC);...

ອັບໂຫລດໄຟລ Google Drive ໂດຍຜ່ານ command line Linux

  ບັນທຶກງ່າຍໆ ກັນລືມ ພໍດີລຸງໄປເຫັນວິທີການ ສົ່ງໄຟລ ເຂົ້າໄປໃນ Google Drive ດ້ວຍຄຳສັ່ງ linux ( ເອົາໄວ້ແບັກອັບໄຟລໄວ້ Gdrive) ກະຄຳສັ່ງສັ້ນໆຕາມນີ້ເລີຍ: ສັ່ງດາວໂຫລດ gdrive for linux ຈາກ https://github.com/prasmussen/gdrive#downloads ຫລື ສັ່ງ

Ch1 ແນະ​ນຳ NodeJS (NodeJS ແມ່ນຫຍັງ?)

ກ່ອນຈະເລີ່ມລຸງຈະມາຈົ່ມໃຫ້ຟັງກ່ອນວ່າ ການເລີ່ມບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນແບບຈິງຈັງກັບການຫັນມາໃຊ້ NodeJS ກັນເລີຍທີດຽວ ເພາະໂປຣເຈັກຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍເຮັດເປັນ PHP ຕອນນີ້ມີນະໂຍບາຍໃນການຍ້າຍໄປໃຊ້  NodeJS ຫລື ຈະ Re-code ໄປເປັນ  NodeJS ແທນ ເພາະວ່າໂລກນີ້ມັນຫມູນໄປແລ້ວ ແລະ ຄົນລາວບໍ່ມີໃຜຢາກຫລີ້ນ Python ນຳລຸງ ເລີຍຕັດສິນໃຈໄປກັບຍຸກສະໄຫມເລີຍແລ້ວກັນ ບົດຄວາມ NodeJS  ຈະປ່ອຍອອກມາເປັນບົດໆ ຫລື ອາດຈະມີວີດີໂອ ອະທິບາຍອອກມາຕາມຫລັງເຊິ່ງຕອນນີ້ເຮົາໄປຮູ້ຈັກກັບ  NodeJS ກ່ອນລະກັນ