ໂລກຮ້ອນກັບງົວ ຟັງເບິ່ງແລ້ວບໍ່ໜ້າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັນໄດ້ ແຕ່ໄປໄປມາມາ 2 ເລື່ອງນີ້ກັບກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງເລິກຊຶ້ງທັງຂາໄປ ແລະ ຂາກັບ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ງົວເປັນສາເຫດຂອງໂລກຮ້ອນ ແລະໃນທາງກັບກັນ ໂລກຮ້ອນກໍໂຍງບັນຫາກັບມາເຖິງງົວນຳ ໂດຍທົ່ວໄປເວລາເຮົາເວົ້າເຖິງໂລກຮ້ອນ ເຮົາມັກນຶກເຖິງຜົນງານຂອງມະນຸດ ຜ່ານທາງການປ່ອຍ CO2 ຫລືກາກບອນດີອົກຊິດ ສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບເຮືອນກະຈົກ ຄວາມຮ້ອນຈາກດວງອາທິດຖືກກັກໄວ້ພາຍໃນບັນຢາກາດໂລກ ຈົນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເສລີ່ຍສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ CO2 ຫລື ກາກບອນດີອົກຊິດ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນບັນຫາພຽງຢ່າງດຽວ ຕົວການເຮັດໂກຮ້ອນຍັງມີອາຍນໍ້າ ແລະ ກາດມີເທນ ຫລື CH4 ດ້ວຍ ໂດຍກາດມີເທນນີ້ລະ ທີ່ປ່ອຍມາຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງງົວ ປະຈຸບັນມີງົວຢູ່ທົ່ວໂລກາວ 1,300 – 1,500 ລ້ານໂຕ ຊຶ່ງແຕ່ລະໂຕປ່ອຍກາດມິເທນ ອອກມາປະມານ120 ກິໂລກຣາມຕໍ່ປີ ລວມ ໆແລ້ວປະລິມານດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຊັ້ນບັນຢາກາດໂລກຫລາຍກວ່າຜົນກະທົບຈາກກາກບອນດີອົກຊິດ ເຖິງ 23 ເທົ່າ ແລະສາມາດຄົງຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຢາກາດໄດ້ດົນປະມານ 10 – 15 ປີ ບັນຫານີ້ທາງນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Autonomous ໃນເມັກຊິໂກໄດ້ຫາທາງວິໄຈ(…)