Tagged: ubuntu

ລ້າງເຄື່ອງລົງໃຫມ່ Ubuntu 14.04 trusty tahr

ລ້າງເຄື່ອງລົງໃຫມ່ Ubuntu 14.04 trusty tahr

ກະບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍດອກ ປົກກະຕິກໍໃຊ້ອຸບັນຕູມາຕັ້ງແຕ່ ສະໄຫມ 7.04 ແລ້ວ ແຕ່ກະເອົາມາຂຽນໄວ້ນີ້ລະວ່າຫລ້າສຸດນີ້ໄດ້ລົງໃຫມ່ ແລະ ສິ່ງມັກແລະ ພູມໃຈໃນເວີຊັ່ນນີ້ແມ່ນ 1 ລະບົບ WiFi ຮັບສັນຍານໄດ້ດີ ບໍ່ອືດ ບໍ່ມັກຫລຸດ ແບບຫລຸ້ນກ່ອນ 2 ລະບົບການປ່ຽນແປ້ນພິມແມ່ນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ທຸກໂຕ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ Alt + Shift ໂດຍລວມແລ້ວກໍແມ່ນຄັກຫັ້ນນລະ ເພາະໃຊ້ມາຕະຫລອດຫະຫະ ຮູບຫນ້າຈໍ