Tagged: ໄປສົ່ງ

ສົ່ງທີ່ຮັກໄປຮຽນຕໍ່ອັງກິດ

ຖືວ່າເປັນການຈາກກັນທີ່ຄາດວ່າຈະດົນທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຄົບກັນມາ ເພາະເມຍຕ້ອງໄປຮຽນ ພາສາອັງກິດໄລຍະສັ້ນເປັນເວລາ5ເດືອນທີ່ເມືອງ liverpool ຮູ້ສຶກຄິດຮອດຄັກ…. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ເມຍທີ່ຮັກ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈຮຽນ ໃຫ້ເກັ່ງເສັງໃຫ້ໄດ້ເດີ້…