Tagged: ເຂົ້າເວັບບໍ່ໄດ້

Windows 8.1 ເຂົ້າເວັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ Ping ອອກເວັບໄດ້

Windows 8.1 ເຂົ້າເວັບບໍ່ໄດ້ ແຕ່ Ping ອອກເວັບໄດ້

ຫລັງຈາກທີ່ລຸງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິນໂດວ (ເປັນໂຕຫລັກ) ມາຫລາຍປີ ຕັ້ງແຕ່ວິນໂດວ XP ມາຮອດວິນໂດວ 8.1 ລຸງໄດ້ກັບມາໃຊ້ ລອງເບິ່ງ ປາກົດວ່າ ບຣາວເຊີ ຂອງລຸງຕິດສະປາຍແວໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນ ລຸງກໍ ໃຊ້ Hijackthis ລຶບອອກໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ ອອກເນັດບໍ່ໄດ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ ເຂົ້າ web browser ແລ້ວ ອອກເນັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ລອງ ping google.com ປາກົດວ່າ ຍັງໄດ້ຢູ່ ສະນັ້ນລຸງກໍປະຄົ້ນໃນ Google ປະກົດວ່າໃຫ້ ໄປ...