Category: Linux

Softaculous ioncube loaders on directadmin CentOS

ພໍດີອັບເກຣດ php ເປັນ 5,6 ແລ້ວ ພົບປັນຫາ ກັບ Softaculous ທ້ວງ ລຸງກໍໄປຫາວິທີແກ້ມາຕາມນີ້ error: the file /usr/local/directadmin/plugins/softaculous/admin/index.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.6.so to be installed by the site administrator.

exim Block virus file extension in attach zip file

    Update ຫລ້າສຸດ ຫາກທ່ານມີ exim.easy_spam_fighter ໃນ /etc/exim.easy_spam_fighter/exim_check_attachment.sh ສາມາດກຳນົດໄດ້ເລີຍ     ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄວຣັດເມລ ກຳລັງລະບາດຫນັກ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດກໍຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ເລີຍຫາວິທີຂຽນ Script ໃຫ້ມັນກວດໄຟລແນບທີ່ສົ່ງຜ່ານເມວ ໃນ exim.conf ທາງກ້ອງຂອງ “check_message:”  ເພີ່ມດັ່ງນີ້

ການຕິດຕັ້ງ ClamAV ໃນ Linux/Directadmin

ອັນນີີ້ບັນທຶກໄວ້ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ DA 1.ເລີ່ມຈາກ ຊຸດຄຳສັ່ງທຳອິິດ ຄືການອັບເດດ custombuild , ຕັ້ງໃຫ້ ClamAV ເປັນ yes ແລ້ວກໍສັ່ງ build ClamAV  ຕາມລຳດັບ cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set clamav yes ./build clamav *ຫມາຍເຫດ: ຫາກເຊີບເວີເຮົາໃຊ້ custombuild v2 ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ໄປເຮັດຕອນທີ່ 4...

ເປີດ second-level quota ໃນ VZ VPS

ປັນຫາຂອງລຸງແມ່ນ VPS ເຄື່ອງລູກມັນປັບໂກຕ້າໃຫ້ USER ບໍ່ໄດ້ ເມື່ອໄປຊອງຫາກວິທີເຂົາບອກວ່າຕ້ອງໄປແກ້ທີ່ Master Node ດ້ວຍຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: 1. List ເບິ່ງ ID/IP ຂອງ VPS Node ວ່າຈະປັບໃນຈຸດໃດ vzlist 2.ສັ່ງ Down VPS Node ທີ່ຈະປັບ vzctl stop <VEID> 3.ສັ່ງກຳນົດ Quota ໃຫ້ ກັບ VPS Node ID vzctl...

ລະບົບແຜນທີ່ Open Streetmap ໃນ ປະເທດລາວ

ກ່ອນຈະມາຂຽນບັນທຶກນີ້ແມ່ນ ພໍດີມີປະເດັນເລື່ອງແຜນທີ່ສຳລັບປະເທດລາວທີ່ມີຢູ່ບໍ່ແຜ່ຫລາຍ ແລະ ບາງຄົນກໍມັກເຂົ້າໃຈວ່າ ອັນທີ່ເຮົາໃຊ້ google map ຢູ່ນີ້ແມ່ນເຮົາຖືກຜູກຂາດ, ເຊິງຫາກຈະເວົ້າແລ້ວກໍແມ່ນຖືກຜູກຂາດແທ້ ເນື່ອງຈາກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ແຕ່ວ່າການທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຖືກຜູກຂາດຫະຫະງົງບໍ່?

ປັນຫາ OWASP Modsecurity ກັບ WordPress ໃນ Apache

ພໍດີລຸງໄດ້ມີໂອກາດປັບຄວາມປອດໄພຂອງເຊີບເວີຂຶ້ນອີກລະດັບດ້ວຍການປັບ Modsecurity ແລະ OWASP ແຕ່ມັນດັນໄປເຮັດໃຫ້ WordPress ເຮັດວຽກຜິດພາດ ເພາະມັນໄປບລັອກ ບາງຄຳສັ່ງຂອງ ເວີດເພຣສ ກໍເລີຍໄປຫາເບິ່ງວິທີແກ້ ກໍພົບແທ້ໆ ເຊິ່ງວິທີແກ້ແມ່ນການເພີ່ມ Rule ໃຫ້ກັບ ModSecurity ເພື່ອໃຫ້ມັນ ບໍ່ກວດຈັບ ໄຟລຂອງເວີດເພຣສ ດັ່ງນີ້:

ບັນຫາພາສາລາວໃນ  Mysql Server ແລ້ວເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ???????

ບັນຫາພາສາລາວໃນ Mysql Server ແລ້ວເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ???????

ປັນຫານີ້ລຸງໂອ້ດ ເຄີຍພົບເຫັນມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມເປັນ ບ່າວພຸ້ນລະ ສະໄຫມນັ້ນຂຽນ PHP+MySQL ແລ້ວເປັນຫມາຍຖາມ ລຸງກະໄດ້ແກ້ດ້ວຍການ ເພີ່ມຄຳສັ່ງໃນການ Connect ໃຫ້ປ່ຽນ Encode ເປັນ utf8

NOTE: Install WAF-FLE for mod_security on Directadmin CentOS 6

NOTE: Install WAF-FLE for mod_security on Directadmin CentOS 6

This just only a very short note from my instantiation let see that WAF-FLE is a OpenSource ModSecurity Console, allows modsecurity admin to store, view and search events sent by sensors using a graphical...

Introduction to Open Source By: LoungOs

Introduction to Open Source By: LoungOs

ບົດນຳສະເຫນີກ່ຽວກັບ ໂອເພິ່ນຊອດ ໃນງານບາແຄ້ມ 2013 ແລະ 2014 ໂດຍ: ລຸງໂອ້ດ

HOW TO FIX: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw

HOW TO FIX: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw

ປັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນຕອນທີ່ລົງ Ubuntu ເຮັດເປັນ Linux Gateway ໃຫ້ ລູກຄ້າ ບັງເອີນຄອມລູກຄ້າພັດເປັນ ກາດແລນ RT8168 Kernel ເກົ່າແດ່ມັນເລີຍບໍ່ສະຫນັບສະຫນູ ອາການແມ່ນແສບສາຍແລນ OnBoard ແລ້ວໄຟບໍ່ເຂົ້າ ມັນທ້ວງຂຶ້ນມາແບບນີ້ W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169 ຈາກນັ້ນລຸງກໍໄປ google...