Category: ກິນ

ຂອງກິນ ການກິນ

ຈືນຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້

  ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍແມ່ນຊື່ຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ດອກ ແຕ່ມັນມີຫມາກເຂືອຫຳມ້າທີ່ສີແຫລ້ຄືກັນຕ່າງແຕ່ວ່າຫນ່ວຍຍາວໆ ກໍເລີຍ ເອີ້ນວ່າຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ ຫະຫະ

ໄປກິນອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ຮັບວັນກຳມະກອນສາກົນ 01/05/2014

ໄປກິນອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ຮັບວັນກຳມະກອນສາກົນ 01/05/2014

Blog ນີ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍພຽງແຕ່ຈະບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳໄວ້ວ່າໄປກິນເຂົ້າກັບເມຍ ວ່າຊັ້ນ