Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. boot Archives - Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website...

Tagged: boot

ການກູ້ ຄືນ Grub boot ຂອງ linux

ການກູ້ ຄືນ Grub boot ຂອງ linux

ປົກກະຕິລຸງໃຊ້ Kali Linux ພໍດີ ລຸງໂອ້ດ ຄິດຢາກລົງ ວິນໂດວ8 ໃຊ້ເປັນ 2 ລະບົບປະຕິບັດການ ເລິຍປະຕິບັດດັ່ງນີ່ 1, ໃຊ້ Live CD or USB ເພື່ອແບ່ງ Partition ໃຫມ່ສຳລັບລົງວິນໂດວ 2 ຈາກນັ້ນກໍຕິດຕັ້ງວິນໂດວ ໃສ່ Partition ຈົນສຳເລັດ 3 ຈາກນັ້ນ ລະບົບຈະບູດເຂົ້າໄດ້ ສະເພາະວິນໂດວ ປັນຫາເກີດຂຶ້ນບ່ອນວ່າ ຈະກູ້ເອົາ Linux ກັບມາໄດ້ແນວໃດ?