Tagged: boot

ການກູ້ ຄືນ Grub boot ຂອງ linux

ການກູ້ ຄືນ Grub boot ຂອງ linux

ປົກກະຕິລຸງໃຊ້ Kali Linux ພໍດີ ລຸງໂອ້ດ ຄິດຢາກລົງ ວິນໂດວ8 ໃຊ້ເປັນ 2 ລະບົບປະຕິບັດການ ເລິຍປະຕິບັດດັ່ງນີ່ 1, ໃຊ້ Live CD or USB ເພື່ອແບ່ງ Partition ໃຫມ່ສຳລັບລົງວິນໂດວ 2 ຈາກນັ້ນກໍຕິດຕັ້ງວິນໂດວ ໃສ່ Partition ຈົນສຳເລັດ 3 ຈາກນັ້ນ ລະບົບຈະບູດເຂົ້າໄດ້ ສະເພາະວິນໂດວ ປັນຫາເກີດຂຶ້ນບ່ອນວ່າ ຈະກູ້ເອົາ Linux ກັບມາໄດ້ແນວໃດ?